/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר
הצעה למדידת קרקע בדיל קבוצתי
הצעה למדידת קרקע בדיל קבוצתי
אודות
גלריית עבודות

חוצה הנגב -מודדים מוסמכים בע"מ מתמחה בשרותי ייעוץ הנדסי ומודדים מוסמכים, מעל 20 שנה בתחום שרות אמין ומקצועי.

במהלך הבניה יש צורך לבצע מדידות בשלוש נקודות שונות כמצוין מטה:

1. בהגשה להיתר בניה.

2. לפני העלייה לשטח לסימון כלונסאותקווי בנייןרצפה וחתימה על טופס של המועצה/רשות.

3. בסיום הבניה לצורך קבלת טופס 4.

מדידה ראשונה

האדריכל זקוק למפה מצבית שבה מופיעים גבולות המגרשגבהים בשטח המגרשדרכים בקרבת המגרש ותשתיות.

תוקף המדידה ל-6 חודשים מיום המדידההמזמין יקבל שני עותקי מקור חתומים על פי הדרישות לצורך הגשת התוכניות לעירייה.

מדידה שנייה

לפני העלייה לשטח יש צורך בסימון כלונסאותקווי בנייןרצפה וחתימה על טופס של המועצה/רשות.

מדידה שלישית

לצורך קבלת טופס 4 עליכם לבצע לשכור מודד שיבצע מדידה לבית לצורך בדיקתו שהמבנה נבנה בהתאם לתכנון שהוגש להיתר.

הצעת מחיר

בכל אחת מהאפשרויות ההצעה ניתנה כולל מדידה לטופס 4, בהתאם למורכבות הבית יבוצעו מספר מדידות, לדוגמא מרתף מצריך מדידה נוספת.

הצעת המחיר על פי הפירוט הבא:

1) מדידה + תוכנית מצב קיים לטופס 4: 3,000 ש"ח.

2) 2 מדידות + תוכנית מצב קיים לטופס 4: 3,800 ש"ח.

3) 3 מדידות + תוכנית מצב קיים לטופס 4: 4,400 ש"ח.

כל המחירים לפני מע"מ, התשלום מבוצע ישירות למשרד המדידות ללא עמלות תיווך .

 למעבר לדיל לחצו כאן 

לפרטים נוספים השאירו הודעה לבעל מקצוע זה
mobile baner