/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר
אביגל ניהול פרויקטים בבניה

אביגל ניהול פרויקטים בבניה

 פירוט השירותים הניתנים במסגרת ניהול פרויקט הבניה.

א. כל שירותי ניהול פרויקט הבניה, הדרושים להשלמתם המלאה של שלד המבנה וגמר המבנה, לרבות נושאי החפירה, הבניה, האיטום, מערכות האינסטלציה, מערכות החשמל, הבקרה והתאורה בפרויקט והפעלתן של כל המערכות הנ"ל בפרויקט, החיפויים לרצפה ולקירות, ככל שיקבע ע"י תכניות אדריכליות, עיצוב פנים, קונסטרוקציה, חשמל, אינסטלציה וכל תכנית אחרת שתוגש במהלך הבניה.

ב. סיוע בהבאת קבלנים ואנשי מקצוע לבניית הבית, כל אחד בתחומו.

ג. סיוע בהכנת חוזים עם הקבלנים השונים. ד. סיוע בהעברת תשלומים לקבלנים השונים.

ה. ניהול פרויקט הבניה ברמת ביצוע גבוהה ביותר.

ו. תיאום הגעת הקבלנים השונים, כל אחד בזמן המתאים והנכון.

ז.ניהול תקציב פרויקט פרטני, שיועבר למזמין מעת לעת.

ח. הגעה לאתר מדי יום והכנת טופס מעקב יום יומי (ע"י הנדסאי/מהנדס מטעם חברת הניהול) על כל הפעולות שמתבצעות בבית, בכל התחומים וקבלת אישור לשינויים דרושים.

ט. הכנת דו"חות התקדמות בניה שיאפשרו למזמין בעיקר 'להיערך לבאות' ולהתכונן לקראת בחירה של אריחים, רכישת כלים סניטרים, הוצאת תוכניות ומפרטים וכו'. י.סיוע ברכישת מוצרים ואביזרים לבית (ריצוף, סניטרים ועוד), תוך שימוש בהנחה שיש לנו במספר רב של מקומות.

יא.מיוחד ללקוחות פרויקט 'כלניות' - מתן שירותי יעוץ ועיצוב פנים ע"י מעצבת פנים, ללא הגבלת זמן וללא תוספת תשלום, לכל תקופת הפרויקט!

יב. ליווי סיום הבניה ותהליך המסירה למזמין עד קבלת טופס 4

בהתאם לבקשתכם, להלן הצעת מחיר לקבוצת בונים יחד:

1. הצעת המחיר לניהול פרויקט בית הינה 7,500 ₪ לחודש, למשך מספר חודשי הבניה בפועל. במידה ויהיו 3-7 לקוחות שיהיו מעוניינים בניהול פרויקט בניה של חברתנו, המחיר לניהול פרויקט כל בית יהיה 6800 ₪ לחודש. במידה ויהיו 8 לקוחות ומעלה שיהיו מעוניינים בניהול פרויקט
בניה של חברתנו, המחיר לניהול פרויקט כל בית יהיה 5,500 ₪ לחודש בלבד!

2. התשלום המשולם עבור ניהול הפרויקט הינו חודשי, כאשר במידה והבניה תארך מעבר להערכה הראשונית של משך הבניה ('חודשי תקרה' שתקבעו מלכתחילה), המחיר המקסימלי שישולם יהיה עבור חודשי העבודה בפועל. במידה ובניית הבית תסתיים תוך פחות ממספר 'חודשי התקרה', התשלום יסתיים עם סיום הבניה עבור חודשי הבניה בפועל.

3. כפי שהוסבר, יש תשלום ראשוני, ע"ס 8,000 ₪, שישולם עם חתימה על הסכם ניהול פרויקט הבניה. תשלום זה כולל בתוכו את הפעולות הבאות:

א.סיוע בגיבוש תוכנית בניה, ללא הגבלת זמן ומפגשים.

ב.לאחר גיבוש תוכנית סופית ומוסכמת- בנית תקציב פרויקט בניה מפורט ביותר. גיבוש התקציב מוערך בפגישות שלנו למשך כ - 20 שעות.

ג. למידת התוכניות טרם הוצאתן למכרז קבלנים.

ד.הוצאת התוכניות למכרז קבלנים, כל אחד בתחומו הוא.

ה.קבלת כל ההצעות מהקבלנים, ניתוחן וישיבה עם הבונים לגבי בחירת הקבלן בכל תחום ותחום.

ו. סיוע בהכנת חוזים עם כל קבלן וקבלן.

ז.ביצוע התיאומים הנדרשים לתחילת העבודה. כאמור, התשלום הראשון כולל את כל הנ"ל, ללא הגבלת זמן, עד לתחילת הבניה בפועל.

המחירים אינם כוללים מע"מ.


הירשמו עכשיו לדיל זה!
דיל   מפקח בניה  
המשיכו לקרוא...
mobile baner