/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר
ברטק הנדסה

ברטק הנדסה

 

הנדון: הצעת מחיר להכנת נספח סניטרי לטובת ההיתר בנייה

 

תיאור העבודה:

הכנת נספח סניטרי לטובת היתר הבנייה ואישורו במועצה/תאגיד המים לבית למפלס אחד - לאחר האישור ישלח קובץ נדרש לאדריכל /לקוח.

הנספח הסניטרי יכלול את הסעיפים הבאים או חלקם, בהתאם לדרישות ואופי התוכנית:

  • מערכת הביוב – מהלך קווי הביוב מבפנים דרך תאי הביוב השונים עד להתחברות לתא הביוב העירוני כולל סוג צנרת, קוטר, אורך ושיפועי הצנרת.
  • * מערכת אספקת המים – אספקה, קטרים, סוג הצנרת על לנק' המומלצת לכניסה ואל מחלק המים.
  • * ניקוז דלוחין – מערכת הניקוז הפנימית – יחד עם תוכנית לביצוע.
  • * דרישות טכניות והנחיות לביצוע העבודה על פי התקנים הרלוונטיים (מצורף לתוכנית) – יחד עם תוכנית לביצוע.
  • * אפשרות להגעה אחת לשטח בתאום מראש באחריות הקבלן אינס'\היזם (מומלץ יחד עם ביקורת של המעבדה) – יחד עם

תוכנית לביצוע.

  • חובה לזמן בדיקת מעבדה בכל השלבים המפורטים בבדיקה הנדרשת (באחריות הקבלן אינס'\היזם) - לטובת אישור

ביצוע עבודת הקבלן למועצה/עירייה.

יש לשלוח דרישות וועדה לתוכנית.

יש לשלוח תוכנית אדריכלית בקובץ DWG (אוטוקאד) לטובת הכנת ההגשה הכוללת גבהים (T.L ו-I.L) לשוחה העירונית.

ההצעה אינה כוללת:

העתקות והדפסות.

אגרות ותשלומים נוספים.

כתב כמויות/אומדן.

תכנון נפרד למיחזור מי דלוחין.

                                

 

הערות:

*אופציה להכנת נספח סניטרי כולל השירותים הבאים:

 

  תוכניות לביצוע, דרישות טכניות והנחיות לביצוע, ניקוז דלוחין, אופציה להגעה לשטח לטובת הפיקוח ו/או אישור העבודה

  בגמר הביצוע - העלות הינה בתוספת 500 ₪ + מע"מ מערך ההצעה הרשומה מעלה.

סה"כ הצעת מחיר כולל מע"מ 1,300 ש"ח לחברי בונים יחד 

בברכה,

רפאל שיכוורגר

מהנדס בטיחות M.Sc

ואינסטלציה

להרשמה לדיל השאירו פרטים בטופס 


הירשמו עכשיו לדיל זה!
 
המשיכו לקרוא...
mobile baner