/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר
דיל קבוצתי למעבדת בדיקות בטון - SYSTEM

דיל קבוצתי למעבדת בדיקות בטון - SYSTEM

 

 מחלקת בדיקות בטון - אודות השירות

סיסטם מעבדות מבצעים את כל סוגי בדיקות הבטון לשלד המבנה הכוללות בדיקות לבטון טרי וקשוי, לרבות בדיקות מיוחדות בהתאמה לתקנים ישימים בינלאומיים וכן למפרטי עבודה נדרשים.
מחלקת בדיקות הבטון פועלת בכל אחד מסניפי החברה בפריסה ארצית.
לכל מחלקה יש צוות רחב של מהנדסים ובודקים מוסמכים ומיומן.

הצעה מיוחדת עבור בונים יחד

הננו מתכבדים להגיש לכב' הצעת מחיר לביצוע בדיקות בקרת איכות בפרויקט : בניית צמודי קרקע בדרום
להלן הצעתינו עפ"י דרישות הועדה מקומית לבית קרקע הכולל קומת קרקע בלבד:

 4 יציאות לבדיקות בטון טרי לפי ת"י 26 עד 50 מ"ק. עבור: יסודות-כלונסאות + רצפת ק"ק+רצפת ממ"ד + עמודים ק"ק+קירות + תקרת ק"ק+תקרת ממ"ד
בדיקות אינסטלציה קומפלט לפי ת"י 1205 – 5 ביקורים עבור 9 בדיקות. צנרת אספקת מים, נקזים ודלוחים בתוך הדירה, מערכת ביוב וקבועות שרברבות, בדיקה מסכמת.
בדיקת אטימות ממ"ד לפי ת"י 4577 + טיח ממ"ד לפי ת"י 5075. ביקור משותף לשתי הבדיקות.

סה"כ עלות הבדיקות מתוארות לעיל במחיר מיוחד לקבוצת בונים יחד – 1,900 ₪ כולל מע"מ

בדיקות נוספות בתשלום במידה וידרשו:
עבור כל קומה נוספת יחויב הלקוח בתוספת של 500 ₪ במידה ותידרש בדיקת בטון נוספת 250 ₪ כולל מע"מ
בדיקת זיהוי מוצרים בעלי תו תקן – 250 ₪ ביקור 1 בדיקת טיב האבן לפי ת"י 2378 חלק 2  – 300 ₪ ( נדרש בוועדת ב"ש )  בדיקת גז רדון לבית - 700 ₪ ( נדרש למי שבונה בית עם מרתף בוועדות ב"ש + דימונה )  בקרת כלונסאות בשיטה הסונית – עד 40 כלונס ביציאה – 800 ₪ ( נדרש בוועדת להבים )

הערות כלליות:

 הצעת מחיר זו מתייחסת למחיר קבוצתי.

*  המחירים כוללים מע"מ.
הסדרי תשלום: עד 5 תשלומים שווים במעמד חתימת ההסכם בצקים ללא ריבית.
הסדרי תשלום: עד 8 תשלומים שווים במעמד חתימת ההסכם באשראי ללא ריבית.
שעות פעילות המעבדה 17:00 – 07:00, חריגה משעות הפעילות המצוינות תחויב בתשלום שעות נוספות בניכוי ההנחה המוסכמת.
בדיקות שאינן מבוצעות ע"י חברת סיסטם מחיר יסוכם בטרם ביצוען. נוכל להיענות לביצוע הבדיקות רק לאחר קבלת הצעת המחיר מאושרת (את ההצעה החתומה יש להחזיר לפקס' 08-9430879)

 

מלאו את הפרטים ותוכלו להנות מרכישה קבוצתית מיוחדת זו במיוחד לקבוצת בונים יחד

לכבוד,

 קבוצת המשתכנים ביישובי הדרום

 הנדון : הצעת מחיר לביצוע בדיקות בקרת איכות

 

הננו מתכבדים להגיש לכב' הצעת מחיר לביצוע בדיקות בקרת איכות

בפרויקט : בניית צמודי קרקע בדרום

 

 

להלן הצעתינו עפ"י דרישות הועדה המקומית לבית קרקע הכולל קומת קרקע בלבד:

4 יציאות לבדיקות בטון טרי לפי ת"י 26 עד 50 מ"ק.

     עבור:  יסודות-כלונסאות + רצפת ק"ק+רצפת ממ"ד + עמודים ק"ק+קירות +

תקרת ק"ק+תקרת ממ"ד

בדיקות אינסטלציה קומפלט לפי ת"י 1205 – 5 ביקורים עבור 9 בדיקות.

      צנרת אספקת מים, נקזים ודלוחים בתוך הדירה, מערכת ביוב וקבועות שרברבות,

      בדיקה  מסכמת.

בדיקת אטימות ממ"ד לפי ת"י 4577 + טיח ממ"ד לפי ת"י 5075.

      ביקור משותף לשתי הבדיקות.

 

סה"כ עלות הבדיקות מתוארות לעיל – 1,900 ₪ כולל מע"מ עבור בית חד קומתי

תקף לישובים :מיתר,עומר,אופקים,כרמית,ק.גת,אשקלון,דימונה,ירוחם,ישובי נגב מערבי,

ישובי ועדת לכיש + ועדת חוף אשקלון.

 

להלן הצעתינו   עפ"י דרישות הועדה המקומית לבית קרקע הכולל קומת קרקע בלבד:עבור ועדת באר שבע

4 יציאות לבדיקות בטון טרי לפי ת"י 26 עד 50 מ"ק.

     עבור:  יסודות-כלונסאות + רצפת ק"ק+רצפת ממ"ד + עמודים ק"ק+קירות +

תקרת ק"ק+תקרת ממ"ד

בדיקות אינסטלציה קומפלט לפי ת"י 1205 – 5 ביקורים עבור 9 בדיקות.

      צנרת אספקת מים, נקזים ודלוחים בתוך הדירה, מערכת ביוב וקבועות שרברבות, בדיקה מסכמת.

בדיקת אטימות ממ"ד לפי ת"י 4577 + טיח ממ"ד לפי ת"י 5075.

      ביקור משותף לשתי הבדיקות.

 

בדיקת זיהוי מוצרי חשמל – ביקור 1

יציאה עבור בד' קירות פיתוח - ביקור 1

בדיקת טיב האבן לפי ת"י 2378 ( בסביבה רגילה ) – מדגם 1 = 6 אבנים

     

סה"כ עלות הבדיקות מתוארות לעיל – 2,650 ₪ כולל מע"מ עבור בית חד קומתי

 

להלן הצעתינו   עפ"י דרישות הועדה המקומית לבית קרקע הכולל קומת קרקע בלבד:

עבור ועדת להבים

4 יציאות לבדיקות בטון טרי לפי ת"י 26 עד 50 מ"ק.

     עבור:  יסודות-כלונסאות + רצפת ק"ק+רצפת ממ"ד + עמודים ק"ק+קירות +

תקרת ק"ק+תקרת ממ"ד

בדיקות אינסטלציה קומפלט לפי ת"י 1205 – 5 ביקורים עבור 9 בדיקות.

      צנרת אספקת מים, נקזים ודלוחים בתוך הדירה, מערכת ביוב וקבועות שרברבות, בדיקה מסכמת.

בדיקת אטימות ממ"ד לפי ת"י 4577 + טיח ממ"ד לפי ת"י 5075.

      ביקור משותף לשתי הבדיקות.

בקרת כלונסאות בשיטה הסונית – עד 40 כלונס ביציאה

 

סה"כ עלות הבדיקות מתוארות לעיל – 2,700 ₪ כולל מע"מ עבור בית חד קומתי

 

 

להלן הצעתינו עפ"י דרישות הועדה המקומית לבית קרקע הכולל קומת קרקע בלבד:

עבור ועדת שדרות

4 יציאות לבדיקות בטון טרי לפי ת"י 26 עד 50 מ"ק.

     עבור:  יסודות-כלונסאות + רצפת ק"ק+רצפת ממ"ד + עמודים ק"ק+קירות +

תקרת ק"ק+תקרת ממ"ד

בדיקת אטימות ממ"ד לפי ת"י 4577 + טיח ממ"ד לפי ת"י 5075.

      ביקור משותף לשתי הבדיקות.

סה"כ עלות הבדיקות מתוארות לעיל – 1,400 ₪ כולל מע"מ עבור בית חד קומתי

 

 

 

בדיקות נוספות בתשלום במידה וידרשו:

עבור כל קומה נוספת יחויב הלקוח בתוספת של 500 ₪

במידה ותידרש בדיקת בטון נוספת  250 ₪ כולל מע"מ 

בקרת כלונסאות בשיטה הסונית – עד 40 כלונס ביציאה – 800 ₪

בדיקת גז רדון לבית  -  700 ₪ ( נדרש למי שבונה בית עם מרתף  בבאר שבע )

 

 

הערות כלליות:

הצעת מחיר זו מתייחסת למחיר קבוצתי.

המחירים כוללים מע"מ.

הסדרי תשלום: עד 5 תשלומים שווים במעמד חתימת ההסכם בצקים ללא ריבית .

הסדרי תשלום: עד 8 תשלומים שווים במעמד חתימת ההסכם באשראי ללא ריבית .

שעות פעילות המעבדה 17:00 – 07:00, חריגה משעות הפעילות המצוינות תחויב בתשלום שעות נוספות בניכוי ההנחה המוסכמת.

בדיקות שאינן מבוצעות ע"י חברת סיסטם מחיר יסוכם בטרם ביצוען.

המחירים אינם תקפים באזורים אילת הערבה ומצפה רמון.


הירשמו עכשיו לדיל זה!
deals/ciwh27pb6r0qgyk.pdf  
המשיכו לקרוא...
mobile baner