/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר
הצעה למדידת קרקע בדיל קבוצתי

הצעה למדידת קרקע בדיל קבוצתי

בואו נתחיל בכמה מילים אודות חברת חוצה הנגב

חברת חוצה הנגב  מתמחה בשרותי ייעוץ הנדסי ומודדים מוסמכים, מעל 20 שנה בתחום שרות אמין ומקצועי.

חברת חוצה הנגב מציעה את השירותים הבאים:

                                                                                      

1)מתן שירותי ביצוע מדידות לפי תכנון

2)מפות איתור גבולות

3)הכנות מפות טופוגרפיות

4)חישוב שטחים וכמויות.

מדידת המגרש

במהלך הבניה יש צורך לבצע מדידות בשלוש נקודות זמן שונות כמצוין מטה:

1) בהגשה להיתר בניה- מדידה ראשונה

2) לפני העלייה לשטח לסימון כלונסאותקווי בנייןרצפה וחתימה על טופס של המועצה/רשות - מדידה שניה

3) בסיום הבניה לצורך קבלת טופס 4 מדידה שלישית

מדידה ראשונההאדריכל זקוק למפה מצבית שבה מופיעים גבולות המגרשגבהים בשטח המגרשדרכים בקרבת המגרש ותשתיות.

תוקף המדידה ל-6 חודשים מיום המדידההמזמין יקבל שני עותקי מקור חתומים על פי הדרישות לצורך הגשת התוכניות לעירייה.

מדידה שנייהלפני העלייה לשטח יש צורך בסימון כלונסאותקווי בנייןרצפה וחתימה על טופס של המועצה/רשות.

מדידה שלישיתלצורך קבלת טופס 4 עליכם לבצע לשכור מודד שיבצע מדידה לבית לצורך בדיקתו שהמבנה נבנה בהתאם לתכנון שהוגש להיתר.

הצעת מחיר לבונים יחד

בכל אחת מהאפשרויות ההצעה ניתנה כולל מדידה לטופס 4, בהתאם למורכבות הבית יבוצעו מספר מדידות, לדוגמא מרתף מצריך מדידה נוספת.

הצעת המחיר על פי הפירוט הבא:

1) מדידה + תוכנית מצב קיים לטופס 4: 3,000 ש"ח.

2) 2 מדידות + תוכנית מצב קיים לטופס 4: 3,800 ש"ח.

3) 3 מדידות + תוכנית מצב קיים לטופס 4: 4,400 ש"ח.

כל המחירים לפני מע"מ, התשלום מבוצע ישירות למשרד המדידות ללא עמלות תיווך.

 

 


הירשמו עכשיו לדיל זה!
 
המשיכו לקרוא...
mobile baner