/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר
שמואל גפן ייעוץ בהנדסת ביסוס קרקע

שמואל גפן ייעוץ בהנדסת ביסוס קרקע

 

 1. כללי

הקונסטרוקטור אחראי על תכנון השלד כולל ביסוסו, תפקיד יועץ הקרקע להמליץ לקונסטרוקטור מהי שיטת הביסוס הנכונה לבניית הבית על פי בדיקת הקרקע בשטח.
יועץ קרקע מקצועי לא יעביר לכם דוח ללא קידוח מקומי עד לעומק של כ-12 מטר.

ישנה חשיבות לבחור יועץ קרקע מקצועי ובעל ניסיון!!!!

מצורפת הצעת מחיר מאחד המשרדים המובילים בארץ בתחום ייעוץ קרקע.

 

2. סקר הקרקע הדרוש

 • במגרשים שבהם יש חשש למילוי בגבהים שונים יערכו קדוחים או בורות תצפית, לאיתור איכות המילוי.
 • הקדוחים והבורות יעשו בפקוח צמוד ומלא של גאולוג אשר יאפיין במקום וידגום דגימות קרקע מתוך הקדוחים לצורך בדיקות מעבדה נוספות.
 • בדיקות מעבדה יעשו לפי צורך במעבדה ויכללו מיונים, תכולות רטיבות טבעיות, דרוגים ותכונות פלסטיות.

3. השירותים הטכניים 

משרדנו ייתן את השירותים שלהלן:

 • יכין תוכנית ומפרט לביצוע הקדוחים הבדיקות באתר ובמעבדה.
 • יעשה פיקוח גאולוגי צמוד על ביצוע הסקר והבדיקות באתר ובמעבדה, הגישה לנקודות הקדוח באחריות המזמין.
 • ירכז את כל הממצאים מכול קדוח.
 • לכל מבנה יעשה את החישובים הדרושים למתן יעוץ לביסוס.
 • יוכן תיק מגרש הכולל את תוצאות הקדוחים, הבדיקות והחישובים.
 • יקיים דיונים עם המתכננים (אדריכל, קונסטרוקטור) על פי הצורך.
 • יגיש דו"ח כולל הסברים מפורטים, הדוח יכלול התייחסות לניקוז מרתפים ולקירות תמך בפיתוח ויסתמך על ממצאי הקדוחים והבדיקות במעבדה.
 • יכין מפרטים טכניים רלוונטיים לפי הצורך לפי שיטות הביסוס שייבחרו.
 • יעשה פיקוח עליון על ביצוע היסודות ויוודא התאמת ההמלצות לביצוע.
 • הפיקוח יכלול ביקור אחד לפי הזמנת הפיקוח.

4. עלויות

העלויות שלהלן כוללות את כל הנדרש לביצוע ומתן חוות דעת הנדסית לביסוס. יש להביא בחשבון כי לבקשתכם כוללת ההצעה גם את עלות קדוחי הניסיון ובדיקות המעבדה. משרדנו רואה חשיבות עליונה בביצוע קדוחי ניסיון ובדיקות ע"מ לספק את השירות הטוב ביותר והמקצועי ביותר ללקוח.

7. הערכת עליות - סיכום

הצעה לישובי הדרום

 

קבוצות של 8 מגרשים   סעיף / מס' יח"ד
 ₪ 3,000 קדוח ניסיון במגרש + פקוח גאולוגי + חוות דעת לביסוס

הערות:

 • המחיר הנ"ל הוא לקבוצה מלאה בכפולות של 8 מגרשים, קבוצות לא מלאות יחוייבו בתוספת שתקבע לפי היתרה הנדרשת למלא את הקבוצה.
 • גישה לנקודות הקדיחה באחריות ועל חשבון המזמין.
 • במידה ויוזמן יעוץ למגרש ללא אפשרות גישה למכונת הקדוח יחוייב הלקוח בדמי ביטול. 

כל הסכומים יש להוסיף מע"מ בשיעור 17% הקבוע בחוק.

 התשלום יבוצע עם חתימת ההסכם.

ביקורים נוספים מעבר לרשום לעיל לייעוץ נוסף ו/או פיקוח נוסף, במידה ויוזמנו ע"י הדיירים יחוייבו ב- 400 ש"ח+מע"מ לביקור.

עלות קדוח נוסף במידה ויידרש ע"י הדיירים, 400 ש"ח + מע"מ.

תוקף ההצעה 9 חודשים.

אינג' אילן בירנבאום.

בעלי האתר לא גובים עמלה עבור שרות זה, כל הרישום והתשלום מבוצע ישירות מול יועץ הקרקע.


הירשמו עכשיו לדיל זה!
 
המשיכו לקרוא...

יועץ קרקע קבוצתי

מאת: דנה נעים יועץ קרקע כרמי גת 01

יעוץ קרקע

מאת: ליהיא אביטן יעוץ קרקע לקבוצת כלניות
mobile baner