/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר
מכרז לבניית בית פרטי בנאות לון

מכרז לבניית בית פרטי בנאות לון

 נאות לון מכרז מקרקעין

מנהל מקרקעי ישראל שחרר לפרסום מכרז מקרקעין חדש ל 16 מגרשים לבניית בית פרטי בשכונת נאות לון באר שבע

את פרטי המכרז וחוברת המכרז ניתן לראות פה

חוברת המכרז תתפרסם בתאריך 24/6/2109 והמכרז יסגר ב26/8/2019

המכרז הנוכחי הוא בשיטת המכרז המקוון להלן הפרטים:

רישום להשתתפות במכרז ואופן הגשת הצעות:
(1 ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". בעת תחילת הליך ביצוע הגשת ההצעה באתר רשות
מקרקעי ישראל, יועבר המשתמש באופן אוטומטי למערכת "ממשל זמין", שם יידרש לבצע הליך הזדהות. בסיום ההליך
יועבר המשתמש באופן אוטומטי לאתר רשות מקרקעי ישראל לשם השלמת הליך הגשת ההצעה.

שכונת נאות לון היא מהיוקרתיות בבאר שבע ומחירי המגרשים צפויים להיות גבוהים מהרגיל.

למי שאיננו בקיא בבתהליכי בחירת מגרש והשתתפות במכרז מגרשים מוזמן ללחוץ כאן לבחירת מגרש והשתתפות.

כמו שאפשר לראות במפת המכרז המגרשים ממוקמים במרכז השכונה וקרובים לכל המרכזים הקהילתיים .

כל הפרטים בנוגע לבחירת מגרש ,סגירת חוזה, מיסוי מקרקעין ועד ניתן למצוא בלינק הבא באתר בונים יחד

http://bit.ly/2WJCttk 

בהצלחה לכולם !!!!

צוות בונים יחד

 

 

 
המשיכו לקרוא...
mobile baner