/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר

איטום חדרים רטובים

 

 

איטום מקלחות וחדרי אמבטיה הנו נושא בעל חשיבות עליונה תשתיות פגומות שבאות במגע מתמיד עם מיםעלולות לגרום להתפתחות פטריות ועובש

מאתאריק מגל סמנכ"לכרמית מיסטר פיקס בע"מ

איטום רצפות וקירות של מקלחות וחדרי אמבטיה הנו נושא בעל חשיבות עליונהתשתיות אלו צפויות לבוא במגע מתמיד עם כמויות מים גדולותהעלולים לחדור דרך אריחים המכסים את הרצפה והקירותלהיספג בבטון ובבלוקים ומשם לחלחל החוצה ולגרום לרטיבותלהתפתחות פטריות ועובש.

לפני תחילת ביצוע האיטום יש לסיים את עבודות האינסטלציהכדי למנוע פגיעה באיטום.

הכנת לאיטום

בפתח היציאה מהמקלחת יש לצקת חגורת בטון דקה כדי ליצור הפרדה ולמנוע מעבר מים ורטיבות מהאמבטיה לחדר הסמוך באמצעות חלחולים דרך חול המילויגובה החגורה יהיה בגובה שכבת חול המילוי ורוחבה כ-5 ס"מ.

איטום קירות

נקה התשתית מלכלוךשומניםשאריות בניה ואבקיישם במריחה הרבצה צמנטית 720 בעובי מ"מ באופן רציף ואחיד על כל קירות חדר המקלחתבמקומות בהם קיימת סטייה גדולה יותר יש ליישם טיח חוץ פנים 710 ליישור הקירות (כך שעובי ההדבקה של אריחי הקרמיקה/פורצלן/אבן/פסיפס לא יהיה גדול מ-10 מ"מ).

איטום הרצפה.

  1. יש לקצץ חוטי ברזללסתת בליטות בטוןלמלא חורים במלט לתיקון מהיר 620.

  2. יש לנקות את הרצפה משאריות אבקלכלוךחלקי בטון וטיח רופפיםהרצפה צריכה להיות לחה/יבשהבהתאם לחומר האיטום.

  3. בצע רולקות לאורך חיבור הקירות עם הרצפהלעבד את אזור יציאת הצנרת ולהמתין לייבוש הרולקות והקירות.

  4. שפוך למיכל ערבוב את הנוזל על פי סוג האיטוםהוסף באיטיות את כל תכולת השק וערבב באמצעות מערבל מכאניעד לקבלת תערובת הומוגנית ללא גושים.

  5. המתן דקותערבב שנית והחל ביישום.

  6. יש ליישם את תערובת האטימה באמצעות מלטמברשת סיד סיבים קשה תחילה לאורך הרולקות ועל חלקו התחתון של הקיר הנפגש עם הרצפה (עד לגובה 15 ס"מ). יש להקפיד על כיסוי מושלם של הרולקהלהמשיך בהברשה של הרצפה ולמרוח את התערובת "שתי וערב" , כאשר כיוון המריחה השני יהיה בניצב לכיוון המריחה הראשון,במטרה להגיע לכיסוי מושלם של הרצפה.

  7. את תערובת האטימה יש למרוח בכמות של ק"ג מ"ר בעובי מ"מ לפחות.

  8. יש ליישם שכבה ראשונהלהמתין מספר שעות לייבוש השכבה הראשונה ולבצע שכבה שניהגוון השכבות לבן ואפור.

  9. לאחר ייבוש של 48 שעות יש ליישם משחה ביטומנית כשכבה סופיתלפני מילוי חול/שומשום (במידה והמילוי שומשוםיש להגן בבד גיאוטכני למניעת חורים באיטום הביטומני).

  10. שיפועים וחגורות בטון על פי דרישת המתכנן.

איור תקני לאיטום רצפה בחדרים רטובים:

איטומט 501 – תערובת צמנטית חדרכיבית גמישה לבנה או אפורה המיועדת לאיטום משטחי בטון.

איטומט פלוס 502 – תערובת צמנטית דורכיבית גמישה לאיטום קירות ורצפות – מתאים לאיטום גגות.

אולטרה סיל 507 – תערובת דורכיבית גמישה לאיטום קירות ורצפות. 
המשיכו לקרוא...
mobile baner