/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר

המדריך ליציקת כלונסאות

 

כלונסאות

זהו השלב שסוף סוף מרגישים שהחלום שלכם מתחיל להפוך למציאות, שלב שלפי דעתי משחרר לחצים אחרי תקופה ארוכה של תכנונים והמתנה ארוכה להיתר הבניה, תהליך שמרגע פתיחת תיק מידע אורך כשנה עד לקבלת ההיתר.

השלב הראשון בבניית מבנה הוא בניית היסודות שלו, קיימות שיטות שונות לביסוס מבנה לקרקע, אחת מהן היא ע"י שימוש בכלונסאות.

אפרט על כלונסאות, כי רוב הבתים נבנים בשיטה זאת.

כלונס הוא סוג של עמוד המוחדר לקרקע, חלקו התחתון של הכלונס יושב מתחת לפני האדמה וחלקו העליון מחובר ליתר יסודות המבנה. כלונס, בתכנון וביצוע נכונים, ימנע מהבניין לשקוע באדמה בוצית או חולית וישמש לעתים גם כביסוס של קירות תמך. כלונסאות עשויים כיום בעיקר מבטון מזוין – ברזל שהוחדר לתוך בור שנחפר באדמה ובטון שיוצקים לתוכו. קיימים סוגים שונים של כלונסאות, הבחירה בסוג הכלונס ובמידותיו תהיה בהתאם לתכנון ההנדסי, לסוג הקרקע ולגודל ואופי המבנה. תכנון הכלונסאות נעשה ע"י מתכנן שלד המבנה ובדרך כלל בהתאם להמלצות יועץ הקרקע בהתאם לקידוחים שבוצעו באתר.

במגרש שלי ההמלצה הייתה כלונסאות בעומקים של 10-11 מטרים ובקוטר של 50-60 ס״מ.

מאמר זה אינו יכול להחליף כמובן את אחד המומחים והיועצים וגם לא להפוך את הקורא למומחה, אבל כן יכול לעזור להם להבין קצת את השלב החשוב הזה בבנייה.

כמה נקודות חשובות שכדאי להכיר במבנה עם כלונסאות:

את הכלונסאות יש לקדוח במיקומים שסומנו ע"י מודד הקרקע, בקוטר ובעומק שמופיעים בתכניות המבנה – אין לסטות מכך!

איור 1-מגרש לאחר סימון כלונסאות ע"י מודד

סימון כלונסאות

 

יש לוודא כי מפעיל מכונת הקידוח איפס את המכשיר לפני הקידוח.

איור 2- מכונה לקידוח כלונסאות

2

 

מהנדס השלד ויועץ הקרקע חייבים להיות נוכחים בתהליך לצורך פיקוח עליון ויש כמובן להיצמד להנחיותיהם.

יש להזמין את סוג הבטון המתאים בהתאם להנחיית הקונסטרוקטור.

איור 3- תעודה ממפעל הבטון

4

 

יש לדאוג ולזמן ליום יציקת הכלונסאות את מעבדת הבטון על מנת שייקחו בזמן דגימות לבדיקת חוזק הבטון

יש לדאוג ולהזמין את הכלונסאות מראש בהתאם לתכנון המבנה, ניתן להזמין מראש כלונס שרותך במפעל (מגיע מוכן) אך יש להזמין מראש, לעתים כמה שבועות. הזמנת כלונס מוכן תחסוך את זמן עבודת הקשירה באתר.

במקרה בו קושרים את הכלונס בשטח יש להקפיד על קשירות חזקות ומהודקות של חישוקי הברזל.

איור 4- קשירת ברזלים לחישוק ליצירת כלונס

5

 

את שני החישוקים הראשונים קושרים בכל נקודת חיבור, בשאר החישוקים יש להקפיד על 50% קשירה לפחות.

איור 5- חישוקים לפני קשירה

7

 

איור 6- ברזלים לפני קשירה

8

 

במרבית המקרים החישוקים ימוקמו על הכלונס כל 20 ס"מ ובשני המטרים העליונים של הכלונס יצופפו עד כדי חישוק כל 10 ס"מ. בכל מקרה יש להיצמד להנחיות ולתכנון המהנדס, ליישם לפי קביעתו ולא לחרוג מכך.

במקרים רבים קיים פער בין אורך הכלונס לעומק הבור. למשל: בור בעומק 12 מטר וכלונס באורך 11 מטר. הברזל תמיד יהיה קצר יותר מעומק הבור – כך נוכל לוודא שהברזל לא נוגע או נעוץ באדמה שבתחתית הבור ונפנה מקום לבטון שירפד את תחתית הבור

בטון בתחתית הבור ישמש כמצע לברזל ויעזור למנוע ספיגת לחות בברזל, קורוזיה ופגיעה בברזל.

בעת הנפת הכלונס ולפני החדרתו לבור יש לוודא כי הוא ישר ולא התעקם או נפגם כתוצאה מההרמה וההזזה – על ברזל הכלונס להיות שלם ולפי התכנית אחרת לא יעמוד בנדרש ממנו.

איור 7- כלונס לפני הכנסתו לבור

יציקת כלונסאות

 

כאשר ממקמים את ברזל הכלונס בבור יש להתקין שומרי מרחק (ספייסרים) בין הברזל לדפנות הבור. תפקידם של הספייסרים הוא לדאוג לכך שהברזל לא יהיה צמוד לדפנות הבור ויקבל כיסוי של 5 ס"מ לפחות של בטון.

מומלץ להתקין 3 ספייסרים בכל 3 מטרים, כלומר בכלונס בגובה 10 מטר יהיו סה"כ 9 ספייסרים. על הכלונס להיות עטוף כולו בבטון, הספייסרים יעזרו גם לשמור על הכלונס ישר.

איור 8- ספייסר לפני התקנה בכולנס

1

 

את הספייסרים מומלץ לחבר לברזל הכלונס בעת הכנסתו לבור מכיוון שאם מחברים אותם כאשר הברזל על הרצפה הם נוטים להתפרק בעת הנפת הברזל.

איור 9- כלונס עם ספייסרים

2

 

יש לבדוק את עומק הבור לפני יציקת הכלונס, חשוב לוודא שהוא נחפר לפי הנחיית המהנדס. לא כדאי לגלות שהבור לא היה למשל עמוק מדי בעת החדרת הברזל לבור ולפני היציקה

איור 10- כלונס בתוך הבור לפני יציקה

11

כלונס טיפוסי

12

 

 

בעת הגעת הבטון לאתר יש לוודא כי קיבלנו את סוג הבטון שדרש המהנדס (מצוין ע"ג התעודה). בדרך כלל נדרש בטון עם שקיעה סומך 5 כדי שהבטון יחלחל לעומק הבור, ככל שהשקיעה גדולה יותר כך הבטון זורם יותר בעומק הבור. כמו כן חשוב לוודא מהי דרגת החשיפה של הבטון קישור להסבר על דרגת חשיפה,יש מקרים בהם מצוין ע"ג התעודה כי יש להוסיף מים לבטון לפני יציקתו, לכן אין להילחץ אם רואים את הקבלן או מוביל הבטון מוסיפים מים למערבל. קורה רבות בימים חמים או לאחר נסיעה ארוכה – במקרה זה המפעיל מוסיף מים לאחר שהפעיל את המערבל כחמש דקות במהירות גבוהה.

איור 11- תעודת ממפעל הבטון עם כל הפרטים

יש לשים לב לזמן יציאת מערבל הבטון מהמפעל – גם לבטון יש תוקף וזמן מוגבל בו הוא יכול להישאר במשאית.

יש לנקות את עודפי האדמה מסביב לבור כדי למנוע נפילת חול לבור בזמן היציקה, חול מיותר שיתערבב בבטון עלול לפגוע באיכות ותפקוד הכלונס.

חובה לצקת את הכלונס עם משאבה! (ולא ישירות ממערבל הבטון)
יש להחדיר את צינור המשאבה עמוק ככל שניתן, ככל שנפילת הבטון תהיה רכה יותר כך יהיה רצף טוב יותר לבטון ונוכל למנוע סגרגציה (היפרדות) בבטון שתחליש אותו.

מומלץ להשים בשני מטר העליונים שרוול טלסקופי או גליל קרטון מכוון שהאדמה בחלק העליון היא בדרך כלל אדמת מילוי, אדמה זאת סופגת את המים מהבטון דבר המחליש אותו.

במידה ומתוכננים בורות חילחול יש לוודא שהקבלן ידרוש זאת מהקודח, קישור להסבר על בורות חילחול.

יש למנוע היווצרות מבנה דמוי פטריה בראש הכלונס, ראש פטריה בקרקע תופחת יכול לגרום לכלונס להתרומם כתוצאה מלחץ מלמטה כלפי מעלה, ניתן למנוע זאת ע"י שימוש בגליל קרטון (בחצי מטר העליון), במקרה בו התפזר הבטון בראש הכלונס יש לסתת אותו.

איור 12- כלונס עם ראש פטרייה

17

 

איור 13- התקנת גליל קרטון לפני יציקה

18

 

איור 14- ראש כולנס לאחר התקנת גליל ויציקה

19

 

חובה לצקת את הכלונס ברצף וללא הפסקות ביציקה.

חשוב מאוד לסמן ולתחום את הבורות שקדחנו לפני יציקת הכלונסאות, בור פתוח מהווה סכנה בטיחותית אמתית למבקרים באתר.

חובה לצקת את כל הבורות שקדחנו ולא להשאיר בורות פתוחים באתר!

לאחר יציקת הכלונס שותלים בדרך כלל קוצים לעמודי יסוד וקירות בטון בהתאם להנחיות המהנדס.

איור 15- שתילת קוצים מיד לאחר יציקת הכולנס

20

בניגוד לקירות ותקרת בטון – את בטון הכלונס אין צורך (ואין אפשרות) לבצע אשפרה.

יש אפשרות להזמין בדיקה סונית לרציפות הכלונס ויש אף מהנדסים שדורשים זאת. קחו בחשבון שהבדיקה צריכה להתבצע שבוע לאחר יציקת הכלונס, אחרת תיפגע אמינותה ולכן יש לתכנן זאת מראש. אם יש ספר לגבי המועד וסוג הבדיקה מומלץ להתייעץ עם הקונסטרוקטור ועם מעבדת הבטון.

חשוב מאוד! שלב יציקת הכלונסאות הוא אחד השלבים הראשוניים בהם אתם ממש מתחילים לראות את החלום שלכם מתגשם. בונים רבים נוהגים לבקר בשלב הזה באתר הבנייה ואף להביא משפחה ילדים וחברים. בור של כלונס עלול להיות מסוכן מאוד ואף להפוך למלכודת מוות – אין להסתובב באתר בו יש בורות פתוחים! אם מוזמנים לשבת מרחוק ולצפות במתרחש, בטיחותכם ובריאותכם היא מעל לכל! כמובן אל תשכחו לזרוק כמה שקלים לכלונסאות, שבבית שלכם תהיה פרנסה ושפע.

איור 16- זריקת מטבעות לשפע וברכה

22כלונסאות   יציקת כלונסאות   ברזל לכלונסאות   קידוח כלונסאות  
המשיכו לקרוא...
mobile baner