/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר

עצר כימי

עצר כימי מתנפח
 
מה תפקידו והיכן מומלץ להתקינו?
 
עצר כימי מתנפח הינו מוצר איטום שיועדו אטימת החיבור בין שתי יציקות בטון המבוצעות במועדים שונים במהלך עבודות הבניה.
 
אחת הנקודות תורפה של מרתף היא אטימותו, מכוון שבניית המרתף לא מתבצעת ביציקה אחת מאוד חשוב להתקין עצר כימי בין יציקה קיימת לחדשה (לדוגמא בין הרצפה לקירות), ככלל תמיד נוצר סדק בחיבור בין שתי יציקות בטון במועדים שונים.
 
יחודו של העצר מכני שהוא מתנפח במגע עם רטיבות, התרחבותו יוצרת לחץ במקום בו יש רטיבות ולחץ זה גורם לאטימת הסדקים ולמניעת מעבר מים.
 
 קיימים מספר סוגים של עצרים כימיים, לא לשכוח לדרוש מהקבלן שלד ועובד האיטום להתקינו.
 
   
 


עצר כימי   איטום למרתף   בניית מרתף   עלות מרתף   מים במרתף  
המשיכו לקרוא...
mobile baner