/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר

קורות קשר

 

לאחר שסיימנו את יציקת הכלונסאות זה הזמן להיערך לקראת קורות הקשר (יסוד) כהכנה לרצפת הבית.

 

קורות קשר תפקידן לקשור את כל כלונסאות הבית יחד ובעצם להפוך אותן למקשה אחת ומעבירים את העומסים לכלונסאות, זהו השלב הראשון שמתחילים לראות את צורת המבנה.

לפני ביצוע קורות הקשר עלינו להוריד מראשי הכולנס מבנה דמוי פטריה במידה וקיים, לסתת את ראשי הכולנס בעזרת פטישון להורדת השכבה הראשונית לקבלת מרקם מחוספס אשר ייתן לנו הידבקות יותר טובה של בטון קורות הקשר.

דוגמא לראש פטריה בכלונס

קיימות שתי שיטות ליציקת קורות קשר

השיטה הראשונה היא יציקת קורות הקשר עם הרצפה באותה יציקה שיטה זו חוסכת בזמן  וכסף אך פחות מומלצת כי התפסנות של הקורות היא "תפסנות אבודה" בדרך כלל עשויה מגבס או osb לוחות אלה סופחים רטיבות ומעבירים אותה לקורה ולכן יש חשש לקורוזיה והסיבה העיקרית שאין בקרה אמיתית לאחר היציקה הגבס יכול להיפתח ולעולם לא נדע לא ניתן לראות את איכות היציקה (סגריגציה.חללי אויר) הבטון יכול להישפך על הקרקע ולא תהיה הפרדה (אדמה תופחת) הגבס יכול להתעקם ואז הקורות לא יהיו ישרות כמו בתמונה המצורפת

השיטה השניה והמומלצת היא יציקת הקורות והריצפה בניפרד

אז איך עושים זאת נכון

קורות הקשר יושבות על גבי קלקרים ובעצם לא נוגעות באדמה, באדמה תופחת יש להניח קלקרים על פי העובישציין הקונסטרוקטור בתכנית, קלקרים אלו נותנים מרווח בין האדמה לקורות הקשר דבר המאפשר לאדמה לתפוח ללא פגיעה בקורות הקשר, באדמה חולית לא תופחת אין צורך בקלקרים רק בפריסת ניילון בין האדמה לברזל, יש להיצמד להנחיות המהנדס.

קלקרים מתחת לקורות קשר

בניית התפסנות של קורות הקשר תעשה על פי הנחיות הקונסטרוקטור, יש לקשור קוצים לקירות ממ״ד ולעמודים

לא קונסטרוקיבים. עמודים קוסטרוקטיבים הקוצים יצוקים כבר מהכלונס

בעלי מקצוע נוטים להעביר צנרת דרך קורות הקשר ולא מתחת, דבר זה אסור מכוון שדבר זה מחליש את יסודות הבית.

לאחר ביצוע התפסנות יש לקרוא לחשמלאי ולאניסטלטור, תפקיד החשמלאי לבצע הארקת יסוד על ידי ריתוך של כל כולנס לקורות הקשר ובעצם יוצר טבעת המחברת את כל הכלונסאות, תפקידו של האינסטלטור להכין את כל הניקוזים של השפכים לעבר השוחות, כמו שנאמר קודם לא לאפשר העברת צנרת דרך הקורות אלא מתחת.

לפני ביצוע היציקה יש לנקות את ראשי הכולנס וקורות הקשר מחול ולכלוך. מומלץ להתיז מעט מים לפני היציקה להסרת אבק ושיפור ההידבקות של הבטון

 בזמן ביצוע היציקה יש להשתמש עם ויברטור למניעת סגרגציה, לאחר ייבוש הבטון יש לפרק את התפסנות במידה וקיימת סגרגציה יש לתקן אותה באמצעות חול ומלט ביחס של 2:1 (2 חול ל 1 מלט) על מנת למנוע קורוזיה של

הברזל במגע עם החול.

 השלב הבא הכנות ליציקת רצפהקורות קשר   בניית השלד  
המשיכו לקרוא...
mobile baner