/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר

שלב 1 מילון מושגים בבניה

 

מילון מושגים


מנהל מקרקעי ישראל – מנהל את כל אדמות המדינה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה – אחראית על מרחב התכנון שבשטחה
היתר בניה – זה האישור מהועדה המקומית שניתן להתחיל את העבודה
גוש – מספר חלקות
חלקה – מגרש
תכנית מתאר ארצית – תכנית שמתייחסת לכל מקום במדינה וייעודו
תכנית מתאר מקומית – תכנית שמתייחסת לכל מקום ברשות המקומית
תכנית בניין עיר – תב"ע, אישור שימוש בשטח הנתון
תכנית בינוי – תכנית תכנון של שכונות (כולל הכל)
תכנית עבודה מפורטת – תכנית עבודה שיורדת למיקרו
תכנית למכרז – תכנית שכוללת כתב כמויות ואת כל הציפיות (למכרז)
תכנית לביצוע – התכנית הסופית
תקנון – רשימת חוקים
תשריט – מפה של בניין העיר
תקנות בניה – מפרט את תהליך הרישוי למבנה חדש
גרמושקה – מכלול של טפסים ותכניות שמוגשים לוועדה המקומית
טופס 1 – בקשה להיתר בניה או לשימוש במקרקעין
תרשים סביבה – מראה את המיקום של המגרש על רשת קורדינטות
תכנית מודד – מפה טופוגרפית של כל דבר ודבר
תכנית העמדה – תכנית שמראה בדיוק איך עומד הבית במגרש
חובת פרסום – חובה לפרסם לפחות ל 3 עיתונים שונים
התנגדויות – (בקשה לביטול האישור לבניה) בדרך כלל מוגש מאנשים שמקימים ליד הבית שלהם מגלים ואז זה סוגר אותם או ששומרת הטבע והגנים מגישה בקשה כי זהו שטח שמור
תיק מכרז – החוזה בין הקבלן ליזם
דוח קרקע – מגיע ממהנדס קרקע לאחר בדיקה רשום בו את כל הנתונים כגון: סוג הקרקע איך לעבוד אתה ועל מה לשים דגש
דוח בטיחות – אפשר לקבל אותו מכמה גורמים והוא מכיל בתוכו את כל הליקויים שצריך לתקן באתר כולל את ביגוד הפועלים
כתב כמויות – טופס שמופיעים בו כל הפריטים שבבית עם כמויות וסכום
מפרט טכני מיוחד – הערות מיוחדות על המפרט הטכני למשל: באיזה דבק להדביק את האריח
מפרט יצרן – מפרט את כל המידע על החומר שהוזמן מימנו כגון: כמויות, סוג החומר, לאיזה שימוש הוא
המפרט הבין משרדי – הספר הכחול כולל בתוכו את כל התקנים לכל הנושאים
יועצים – אנשים שהוסמכו בתחום מסוים ויכולים להגיד בדיוק מה התקן ואיך לבצע
גיליון עבודה – יומן עבודה שמצוין בו מספר הפועלים באתר כולל פעולות שנעשו בכל יום כגון: יציקת קירות וכדומה
תכנית עבודה אדריכלית – תכנית אדריכלות לביצוע כוללת בתוכה מידות מדויקות, גבהים ועוד.
חתך – החתך הוא שרטוט דו ממדי המציג היטל של אזור מסוים בתוכנית בניצב לקרקע
חזית – שרטוט דו ממדי המציג את חלקיו החיצוניים של המבנה
פריסות – סדר הדבר בפועל למשל: פריסת ריצוף
פרטי בניה – תכניות וחתכים של פרטים מהתכנית הכללית נועדו לספק אינפורמציה נוספת ומפורטת יותר לגבי האלמנט הנתון
רשימת פתחים – מבארת לנו בכל פתח ופתח איזה סוג חלון/דלת כוללת מידות וסוגי אלומיניום
תכנית גגות – נועדה לתת מידע על חלוקת הגגות ועל אופן הביצוע שלהם
מתווה יסודות – תכנית מיקום היסודות כולל איזה סוג ובאיזה מידה
תכנית קורות – מפרטת מיקום מדויק של כל הקורות כולל גודל וגובה
תכנית רצפה – מפרטת איזה גודל הרצפה איזה עובי באיזה ברזל להשתמש וכל מה שעובר בתוך הרצפה
תיק מכרז – זהו תיק שמכיל בתוכו את כל המפרטים והאישורים של הקבלן כולל כתב כמויות ותכניות ועוד הרבה אישורים והוא נועד להגשת מכרז לרוב לבחירת קבלן
מנהל פרויקט – ממונה על כל הפרויקט בודק שהכל עובד כשורה כולל מנהל העבודה
מפקח – לרוב הוא נציג של היזם והוא בא לפקח על טיב העבודה
יזם – המשקיע
קבלן ראשי – קבלן שמבצע ולפעמים לוקח קבלני משנה שיעשו במקומו את העבודה
קבלני משנה – קבלן שיבצע את העבודה בשביל הקבלן הראשי
מנהל עבודה – עובד בשטח ומסביר לפועלים מה לעשות, מזמין ציוד ומתאם בין בעלי המקצוע.
ממונה בטיחות – חתום על כל הבטיחות באתר חייב לערוך הסברים ובדיקות מידי כמה חודשים
מכרז פאושאלי – ניקרע בלשון העם עבודת קבלנות זה אומר תשלום על סך כל העבודה כולל הכול
מכרז כמויות – זהו מכרז שאתה מראה את הכתב כמויות שלך לכמה ספקים ועושה בחירה מאיפה להזמין
פיקוח עירוני – גוף אשר אחראי על אכיפת החוק בעיר כגון: שלא זורקים זבל בניה במקום לא תקין או שלא מפריעים עם משאיות וכו''…
פיקוח משרד העבודה – (מפקחים מטעם משרד העבודה) כמעט ולא מגיעים באמת לאתרים למעט מקרה של מוות באתר
מבקר איכות – עובד לרוב מטעם הקבלן בודק שהכול מתבצע ברמה גבוה ושאין בזבוזי חומרים וכו'
בקרת תכנון – זה בדיקה ופיקוח על כל התהליך של התכנון פרויקט כולל החזרת בסרטוטים לתיקון וכן גם בכספים
פיקוח על הביצוע – לרוב מתנהל על ידי מנהל העבודה שבודק שהכול נעשה כשורה וכמו שכתוב בתקן
טופס 4 – (טופס אכלוס) מאשר כניסה לבית או כל שימוש במבנה שלשמו הוא נבנה
שנת בדק – שנה ראשונה לאכלוס הדירה מבצעים רשימת תקלות והקבלן חייב לתקנם. 
המשיכו לקרוא...
mobile baner