/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר

שלב 11 מודד

 

מודד

עם קבלת המגרש תקבלו דיסק עם מפות מעודכנות מחברת הפיתוח, במפות אלו יצוינו גם נתונים נוספים כמו חיבור לתשתיות.
בשלב זה בונים רבים מבצעים מדידה נוספת פרטית, מדידה זו אינה הכרחית מכיוון שהמדידות לא מבוצעות ע"י חברת הניהול אלא ע"י מודד מוסמך חיצוני שבעצם מפקח על עבודת חברת הניהול.
במהלך הבנייה עצמה יש לבצע מספר מדידות בשלבים ונקודות שונות ומוגדרות.
את המדידה יש לבצע ע"י מודד מוסמך.
ניתן לחסוך בעלויות המדידה ע"י הצטרפות לאחד מהדילים הקבוצתיים שמציעים בקבוצת "בונים יחד"
(אותו מודד מגיע למדוד מספר מגרשים וניתן לחסוך משמעותית בעלויות המדידה מבלי לפגוע באיכותה)

מדידה ראשונה
מדידה זו מבוצעת בהגשה להיתר הבנייה, אדריכל הפרויקט זקוק לבדיקה זו על מנת לקבל מפה מצבית שבה יופיעו גבולות המגרש, גבהים שונים בשטח המגרש, דרכים בקרבל המגרש ונקודות חיבור לתשתיות.
מדידה זו תקפה למשך 6 חודשים מיום המדידה, המודד ימסור למזמין שני עותקי מקור חתומים על פי הדרישות לצורך הגשת התוכניות לרשות.

 

מדידה שניה
מדידה זו מבוצעת לפני העלייה לשטח לסימון הכלונסאות, קווי הבניין והרצפה.
מדידה זו נדרשת לחתימה על טופס של הרשות או המועצה המקומית.

בבנית מרתף מומלץ לבצעה ממדידה נוספת לסימון גבולות המרתף 

 

מדישה שלישית
מדידה זו הנה המדידה האחרונה והיא מבוצעת בסיום הבנייה, במדידה זו משווים בין השאר את התכנון לביצוע ואנו נדרשים לבצע ולהגיש אותה על מנת לקבל טופס 4. 
המשיכו לקרוא...
mobile baner