/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר

שלב 13 מטלות לאחר הוועדה לקבלת היתר

 שלבים לאחר ועדה:

1) יועץ אינסטלציה- יש לשכור את שירותיו של יועץ אינסטלציה, תפקידו להכין תכנית סניטרית של המבנה ולהגישה לתאגיד המים המקומי (כמו "מי שבע" בבאר שבע).
לאחר בדיקת התכניות עליכם לשלם לתאגיד המים תשלום עבור דמי הקמה.
(בבאר שבע למשל התשלום עומד על כ 11 ₪ למטר לא כולל מע"מ)

2) מעבדת בטון- יש לחתום על חוזה מול מעבדת בטון, בכל רשות הדרישות משתנות, תפקיד המעבדה לקחת דגימות בטון משלבי הבניה השונים, בדיקת אינסטלציה, חוזק אבן וכו'.

3) נספח איטום ונספח תרמי- תפקיד המתכנן להגיש את הנספחים בהתאם לדרישת הרשות, לא נדרש בכל רשות. 

4) חישובים סטטיים- עליכם לשכור את שירותיו של מהנדס בניין (קונסטרוקטור) שתפקידו בשלב זה לערוך ולהכין חישובים סטטיים של המבנה.

5) פסולת בניין- המתכנן יחשב את כמות פסולת הבניין ואת עודפי העפר הצפויים להתקבל ויגיש את החישוב לאישור מחלקת מדור פסולת בניין ברשות.

חישוב ועלויות פינוי עפר ופסולת


כלל אצבע הוא כי כל 100 מ"ר של בנייה מייצר כ 20 טון פסולת,

במקרה של בריכת שחיה או מרתף 100 מ"ר ייצרו כ 8 טון פסולת.
עלות הטיפול בעודפי עפר היא של כ 10 ₪ לטון עפר לא כולל מע"מ נכון לחודש יוני 2017 (חפירת מרתף, חפירת בריכה או פינוי עפר במקרה בו המגרש גבוה מה 0.0).

לאחר אישור מדור פסולת ניתן ליצור קשר עם מועצה אזורית בני שמעון לביצוע הסכם מול אתר דודאים בטלפון  08-9911715, לבונים באזור הדרום.

שלב אחרון לאחר הגשת המסמכים


לאחר שהגשתם את כל המסמכים הנדרשים יכינו עבורכם שוברים לתשלום עבור אגרות הבנייה, היטלי תיעול, היטל סלילת רחובות, היטל שצ"פ והיטל השבחה (במידה ויש).

לאחר תשלום השוברים והגשתם ובמידה ועמדתם בכל הדרישות מתקבל בתוך מספר ימים היתר בנייה.

 בשעה טובה הבירוקרטיה מאחורנו עוברים לשלב הבא

  
המשיכו לקרוא...
mobile baner