/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר

שלב 4 מיסוי מקרקעין

 

מיסוי מקרקעין

כל עסקת מקרקעין עבור קרקע לבנייה מחויבת בתשלום מס רכישה.
אחוז מס הרכישה עומד על 6% מערך הקרקע ו 6% מסכום הוצאות הפיתוח (תלוי באחוז הפיתוח)
כך שסוג המגרש והקרקע עלולים להשפיע לעתים על עלות הבנייה (מגרש יקר יותר עם עלויות פיתוח גבוהות יותר = תשלום מס גבוה יותר).
במידה וקיבלתם היתר בנייה בתוך שנתיים מיום רכישת הקרקע מגיע לכם לקבל בחזרה 1%.
כלומר – שילמתם בפועל רק 5% מערך הקרקע.
נכון, תהליך קבלת ההיתר לא תלוי רק בבונה אך כדאי במקרה זה לא להתעכב ולבצע את שלבי התכנון מהר ככל שניתן – מדובר בסכום מכובד שיוחזר.
חובת התשלום חלה עליכם, עליכם לגשת למיסוי המקרקעין ולדווח על עסקת הרכישה ולבצע את תשלום מס הרכישה בתוך 60 ימים מיום העסקה. 
המשיכו לקרוא...
mobile baner