/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר

שלב 5 רישום בטאבו

בטאבו - כל השלבים

לאחר שזכיתם במכרז לרכישת המגרש והשלמתם את כל התשלומים למנהל מקרקעי ישראל, למשרד השיכון ולמיסוי המקרקעין עליכם להשלים את עסקת הרכישה ולרשום את הנכס בטאבו.

הפרטים בפרק זה מתייחסים לבונים בדרום הארץ – ברשימה מטה מפורטים בסדר כרונולוגי כל שלבי התהליך כולל טלפונים וכתובות של המשרדים השונים.

מיסוי מקרקעיןרישום
יש לגשת למשרד בשדרות שז"ר 31 בבאר שבע, ליד בית נועם.
טלפון במשרד  08-6293555
ימים ושעות קבלת קהל:
בימים א,ב,ד,ה  8:30-13:00
ימים ב,ד 14:00-15:30
בימים ג' אין קבלת קהל.
עליכם לבקש שלושה טפסים:
1. מס שבח
2. מס רכישה
3. אישור לרישום בספרי מקרקעין

הכנת ניירת לעו"ד
יש למלא את הטפסים:
1. שלושת הטפסים שקיבלתם ממיסוי המקרקעין
2. תשלום למנהל
3. תשלום הוצאות פיתוח
4. טופס / אישור ממשרד השיכון על הסדרת כל התשלומים

פנייה לעו"ד
יש לגשת לעו"ד העוסק בתחום עם כל הטפסים שהכנתם בשלב הקודם בכדי לחתום על שטר מכר עם הערת אזהרה.
את השטר יש למלא בעזרת מחשב ולא בכתב יד ובחמישה עותקים.
חשוב מאוד לציין ע"ג השטר מכר ולא חכירה!

מנהל מקרקעי ישראל
יש לגשת למנהל מקרקעי ישראל עם כל המסמכים, הם יבדקו את כל המסמכים שהכנתם ויתנו לכם אישור לגשת למחלקת חוזים (שנמצאת באותה הקומה ממול)
מנהל מקרקעי ישראל – רחוב התקווה 4 – קריית הממשלה, קומה 1.
02-5456158
ימים ושעות קבלת קהל:
ימים ב,ד  8:00-13:00
יום ב' בלבד 16:00-17:30

מחלקת חוזים
עם האישור שקיבלתם יש לגשם למחלקת חוזים.
במידה והשטח רשום על יותר מאדם אחד (בני זוג) על כל בעלי המגרש להתייצב.
במידה ולקחתם משכנתא על השטח יש להביא טופס התחייבות מהבנק למשכנתאות.
לאחר חתימתכם על שטר המכר יפנו אתכם לשלב הבא – רישום בטאבו בקומה 2.

רישום בטאבו
נמצא בקומה 2 מעל למשרדי המנהל, שם תקבלו רשימת מטלות.
אם עקבתם אחרי מדריך זה – את מרבית המטלות כבר ביצעתם.
יש להשלים את הטיפול מול הרשות המקומית.
ימים ושעות קבלת קהל לרישום בטאבו:
ימים א,ב,ד,ה  8:30-12:30
מענה טלפוני בימים א-ה בטלפון  076-5300900

הערה לבונים בבאר שבע
הרשות המקומית נמצאת בבית גוזלן ברחוב הדסה,
יש לגשת לפקידה בשם לין המטפלת בשכונת כלניות ונמצאת בקומה 2.
יש צורך להגיע עם חוזי המכר ותעודת זהות, האישור יהיה מוכן לאחר כשעה בהתאם לשעות הפעילות.
עלות האישור היא 66 ₪ (נכון לחודש יוני 2017)
יש לציין שהעסקה היא מכר ולא חכירה!
ימים ושעות קבלת קהל:
א,ב,ג,ה 8:30-13:00
יום ג' 16:30-18:30
ביום ד' אין קבלת קהל
טלפון  08-6206511

לאחר השלמת כל המטלות
יש לחזור לרישום בטאבו (בקומה 2)
ניגשים לדלפק ופותחים תיק לאחר תשלום דמי טיפול,
לא לשכוח לקחת אישור על התשלום ותפיחת התיק.
הניירת החתומה תחזור אליכם בדואר רשום לאחר כשלושה שבועות. 
המשיכו לקרוא...
mobile baner