/* echo $this->_bannersData['cube'][$cubeind]['url']; */
צור קשר
צור קשר

שלב 6 קבלת מפת מדידה

 

קבלת מפות מדידה

כדי להתחיל בתכנון האדריכלי של הבית עליכם לקבל את מפות המדידה מחברת הפיתוח,
את מפות המדידה מקבלים יחד עם דיסק וחוברת למשתכן.
מפות המדידה מציגות לנו באופן מדויק את כל הפרטים להם זקוק האדריכל על מנת למקם את הבית במגרש ולדעת מהן המגבלות, קווי הבניין וכדומה

דוגמה למפת מדידה 
המשיכו לקרוא...
mobile baner